Πλαστικά σκεύη για μικροκύματα

Σκεύος μικροκυμάτων μάυρο με καπάκι

Σκεύος μικροκυμάτων μάυρο με καπάκι

  • Χωρητικότητα: 750ml
Σκεύος μικροκυμάτων μάυρο με καπάκι

Σκεύος μικροκυμάτων μάυρο με καπάκι

  • Χωρητικότητα: 950ml
Σκεύος μικροκυμάτων μάυρο με καπάκι

Σκεύος μικροκυμάτων μάυρο με καπάκι

  • Χωρητικότητα: 1200ml
Σκεύος μικροκυμάτων μάυρο με καπάκι R32

Σκεύος μικροκυμάτων μάυρο με καπάκι R32

  • Χωρητικότητα: 1000ml
Σκεύος μικροκυμάτων μάυρο με καπάκι R8

Σκεύος μικροκυμάτων μάυρο με καπάκι R8

  • Χωρητικότητα: 250ml
Σωσάκι

Σκεύος μάυρο με καπάκι (σωσάκι)

  • Χωρητικότητα: 50ml
Σκεύος μικροκυμάτων μάυρο με καπάκι (Σούπας)

Σκεύος μικροκυμάτων μάυρο με καπάκι (Σούπας)

  • Χωρητικότητα: 24oz