Σκεύη PET διαφανή

Μπωλ PET με ενσωματωμένο καπάκι

Μπωλ PET με ενσωματωμένο καπάκι

  • Χωρητικότητα: 250 cc
Μπωλ PET με ενσωματωμένο καπάκι

Μπωλ PET με ενσωματωμένο καπάκι

  • Χωρητικότητα: 500 cc
Μπωλ PET με ενσωματωμένο καπάκι

Μπωλ PET με ενσωματωμένο καπάκι

  • Χωρητικότητα: 750 cc
Μπωλ PET με ενσωματωμένο καπάκι

Μπωλ PET με ενσωματωμένο καπάκι

  • Χωρητικότητα: 1000 cc
Μπωλ PET με ενσωματωμένο καπάκι

Μπωλ PET με ενσωματωμένο καπάκι

  • Χωρητικότητα: 1500 cc
Μπωλ PET με ενσωματωμένο καπάκι

Μπωλ PET με ενσωματωμένο καπάκι

  • Χωρητικότητα: 2000 cc
Μπωλ PET με ενσωματωμένο καπάκι(σαλάτας)

Μπωλ PET με ενσωματωμένο καπάκι (σαλάτας)

  • Χωρητικότητα: 1000 cc