Καλαμάκια

Καλαμάκι σπαστό χρωματιστό

Καλαμάκι σπαστό χρωματιστό

 • 1000άδα χύμα
 • 1000άδα σε ζελοφάν
 • 100άδα χύμα
 • 100άδα σε ζελοφάν
Καλαμάκι σπαστό μεταλλιζέ

Καλαμάκι σπαστό μεταλλιζέ

 • 1000άδα χύμα
 • 1000άδα σε ζελοφάν
Καλαμάκι σπαστό μαύρο

Καλαμάκι σπαστό μαύρο

 • 1000άδα χύμα
 • 1000άδα σε ζελοφάν
Καλαμάκι ίσιο freddo

Καλαμάκι ίσιο freddo

 • 1000άδα χύμα
 • 1000άδα σε ζελοφάν
Καλαμάκι JUMBO χύμα 1000άδα

Καλαμάκι JUMBO

 • 1000άδα χύμα
 • 1000άδα σε ζελοφάν
 • 50άδα χύμα