Μεμβράνες

Μεμβράνη σε κουτί με πριόνι

Μεμβράνη επαγγελματική σε κουτί με πριόνι

  • 250μέτρα Χ 30cm
  • 250 μέτρα Χ 45cm
Μεμβράνη χωρίς κουτί

Μεμβράνη χωρίς κουτί

  • 200μέτρα Χ 30cm
  • 200μέτρα X 45cm
Μεμβράνη επαγγελματική

Μεμβράνη επαγγελματική

  • 1100μέτρα Χ 30cm
  • 1100μέτρα X 45cm
Μεμβράνη οικιακή

Μεμβράνη οικιακή

  • 15μέτρα Χ 30cm