Χαρτιά κουζίνας

Ρολλό κουζίνας Hippo 800gr

Ρολλό κουζίνας Hippo 800gr

Ρολλό κουζίνας Hippo 600gr

Ρολλό κουζίνας Hippo 600gr

Ρολλό κουζίνας Palma 425gr

Ρολλό κουζίνας Palma 425gr

Ρολλό κουζίνας επαγγελματικό 2kg

Ρολλό κουζίνας επαγγελματικό 2kg

Ρολλό κουζίνας βιομηχανικό 4.5kg

Ρολλό κουζίνας βιομηχανικό 4.5kg