Σκεύη αλουμινίου

Σκεύος αλουμινίου R28L με καπάκι

Σκεύος αλουμινίου R28L με καπάκι

  • Εξωτερικές διαστάσεις κορυφής: 14.7Χ12.4Χ4
Σκεύος αλουμινίου R43L με καπάκι

Σκεύος αλουμινίου R43L με καπάκι

  • Εξωτερικές διαστάσεις κορυφής: 20.5Χ12.4Χ4.5
Σκεύος αλουμινίου R45L με καπάκι

Σκεύος αλουμινίου R45L με καπάκι

  • Εξωτερικές διαστάσεις κορυφής: 20.2Χ18.6Χ5
Σκεύος αλουμινίου R29L με καπάκι

Σκεύος αλουμινίου R29L με καπάκι

  • Εξωτερικές διαστάσεις κορυφής: 22.5Χ17.5Χ3.5
Σκεύος αλουμινίου R64L με καπάκι

Σκεύος αλουμινίου R64L με καπάκι

  • Εξωτερικές διαστάσεις κορυφής: 26Χ19Χ5.6
Σκεύος αλουμινίου R2L με καπάκι

Σκεύος αλουμινίου R2L με καπάκι

  • Εξωτερικές διαστάσεις κορυφής: 31.6Χ21.6Χ4.3
Σκεύος αλουμινίου R31L με καπάκι

Σκεύος αλουμινίου R31L με καπάκι

  • Εξωτερικές διαστάσεις κορυφής: 32.2Χ26.2Χ5
Σκεύος αλουμινίου C1G

Σκεύος αλουμινίου C1G

  • Εξωτερικές διαστάσεις κορυφής: 8.6Χ3.8
Σκεύος αλουμινίου R15G

Σκεύος αλουμινίου R15G

  • Εξωτερικές διαστάσεις κορυφής: 23.8Χ1X5